- Công tác tại khoa Tâm Bệnh – Bệnh viện Nhi Trung Ương

– Đã từng tu nghiệp tại Italia, Thụy ĐiểnService details

Like it ?0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *