0
giảm đau cho trẻ bị dập ngón, giảm đau cho trẻ bị dập ngón tay, giảm đau cho trẻ bị dập ngón chân
0
làm gì khi trẻ bị bỏng, làm gì khi trẻ bị thương